Ga naar het hoofdmenu Icoon oog
Ga naar het hoofdstuk: ziend slechtziend blind
  Ziend / Slechtziend / Blind
Veel mensen dragen een bril. Hun ogen werken niet goed, maar dankzij hun bril zien ze weer prima. Er zijn ook mensen, bij wie een bril niet helpt. Ze zijn slechtziend. In veel gevallen leren ze te vertrouwen op hun andere zintuigen, net als blinde mensen. Die zien 5% of minder van wat iemand ziet met goede ogen.
een bord met rondjes die de oogarts gebruikt
Een foto van wat iemand ziet, die vlekken voor de ogen heeft
  Slechtziend
Slechtziende mensen zien veel minder dan de meeste andere mensen. Een bril helpt dan niet (genoeg), omdat de ogen teveel beschadigd zijn.
Slechtziendheid kan aan van alles liggen. Sommige slechtzienden zien niet scherp: alles is wazig. Andere slechtzienden zien een klein stukje scherp en de rest zien ze helemaal niet of wazig. Dit heet een kokervisus. Er zijn ook mensen die niet goed meer zien als de zon schijnt.
Zo heeft elke slechtziende zijn eigen problemen met het zien.
Ga naar de weetjes
Ga naar de vragen
informatie voor volwassenen
Ga naar het hoofdmenu Zo werken je ogen Ziend slechtziend blind Leven met een beperking Hulpmiddelen School Spelen Vraag het aan Buzzle Werkstuk en spreekbeurt Links