Ga naar het hoofdmenu Icoon oog
Ga naar het hoofdstuk: ziend slechtziend blind
  Ziend / Slechtziend / Blind
Veel mensen dragen een bril. Hun ogen werken niet goed, maar dankzij hun bril zien ze weer prima. Er zijn ook mensen, bij wie een bril niet helpt. Ze zijn slechtziend. In veel gevallen leren ze te vertrouwen op hun andere zintuigen, net als blinde mensen. Die zien 5% of minder van wat iemand ziet met goede ogen.
een bord met rondjes die de oogarts gebruikt
Een foto van een meisje met een zonnebril op
  Ziend
Misschien draag je wel een bril. Dit betekent dan nog niet dat je slechtziend bent! De brillenglazen kunnen namelijk helemaal aanpassen, wat je ogen niet goed doen. Zie je dan weer net zo goed als de meeste andere mensen, dan ben je niet slechtziend. Je hebt verschillende soorten brillenglazen: plus- en minglazen en cylinderglazen. Klik op Buzzle als je hier meer over wilt lezen.
Ga naar de weetjes
Ga naar de vragen
informatie voor volwassenen
Ga naar het hoofdmenu Zo werken je ogen Ziend slechtziend blind Leven met een beperking Hulpmiddelen School Spelen Vraag het aan Buzzle Werkstuk en spreekbeurt Links