Contact
Bob SminkBob Smink
Gepubliceerd op

Cluster 1: toetsen Cito Volgsysteem

Met de aangepaste toetsen van het Cito Volgsysteem VO voor slechtziende én brailleleerlingen meet u de prestaties van uw leerlingen op kernvaardigheden. U kunt de resultaten van uw leerlingen vergelijken met die van leerlingen in het reguliere onderwijs. De aangepaste toetsen zijn er voor de brugklas tot en met de derde klas voor vso cluster-1 scholen én voor leerlingen met een cluster-1 indicatie op reguliere scholen in het voortgezet onderwijs.

Samen met anderen: leerkrachten, Visio en Bartiméus

Een deel van de taken van de toetsen van het Cito Volgsysteem VO passen we voor slechtziende en brailleleerlingen aan. Dat doen we in samenwerking met leerkrachten en met Visio en Bartiméus.
Voor het brailleren van de toetsen zijn in samenwerking met Visio en Bartiméus heldere richtlijnen opgesteld. Dedicon past deze richtlijnen toe bij het brailleren van de toetsen.

Speciaal voor slechtziende en brailleleerlingen

 • De kernvaardigheden optimaal meten met de aangepaste toetsen.
 • Voorbeelden van aanpassingen: vergrote teksten, meer eenduidige en duidelijke lay-out, afbeeldingen met beter zichtbare contrasten en duidelijkere lijnen, omschrijvingen van afbeeldingen.
 • Opgaven die minder relevant zijn of lastig aan te passen, zijn niet opgenomen in de aangepaste toetsen.
 • Met aangepaste normtabellen op Cito Portal (bij sommige taken).

Aanvullende informatie van Cito:

Van Toets 0 t/m 3 passen we alleen de vmbo-(bb)kb-versie en de havo-versie aan.

Met deze twee varianten kunnen we alle leerlingen bedienen (dus ook de vmbo-bb-, de vmbo-gt, en de vwo-leerling).

Wijziging in de te bestellen brailleversies van het Cito Volgsysteem VO

Scholen kunnen niet meer een brailleversie van de vmbo-bb-, de vmbo-gt- en vwo-varianten van het CV VO bestellen.

Scholen kunnen wel een brailleversie van de vmbo-(bb)kb-versie en de havo-versie bestellen.

Advies voor scholen

Welke toets kan de school het beste aan de leerling aanbieden?

We adviseren het volgende:

 • een vmbo-bb-leerling maakt de vmbo-(bb)kb-toets
 • een vmbo-kb-leerling maakt de vmbo-(bb)kb-toets
 • een vmbo-gt-leerling kan de vmbo-(bb)kb-toets óf de havo-toets maken (de school kiest zelf wat de best passende toets is)
 • een havo-leerling maakt de havo-toets
 • een vwo-leerling maakt de havo-toets

Rapportage: Op welke niveaus wordt gerapporteerd?

 • Neem je de vmbo-(bb)kb-versie af, dan ontvang je een rapportage op vmbo-bb-, vmbo-kb- en vmbo-gt-niveau.
 • Neem je de havo-versie af, dan ontvang je een rapportage op vmbo-gt-, havo- en vwo-niveau.

Uitgavenplanning

Overzicht aangepaste versies voor slechtziende en blinde leerlingen

De onderdelen die in onderstaande tabel worden genoemd, zijn reeds aangepast of in ontwikkeling.

 

Toets

 

Niveaus Slechtziendenversie Brailleversie
0

vmbo-bb/kb

havo

Downloaden via portal

 

Bestellen met bestelformulier via bestellen@cito.nl

 

1

vmbo-bb/kb

havo

Downloaden via portal

 

Bestellen met bestelformulier via bestellen@cito.nl

 

2

vmbo-kb

havo

Downloaden via portal

 

Bestellen met bestelformulier via bestellen@cito.nl

 

3

vmbo-kb

havo

 

In ontwikkeling

 

In ontwikkeling

 

Materialen downloaden of bestellen

Aangepaste materialen voor slechtziende leerlingen kunt u via Cito Portal downloaden. Voorwaarde is dan wel dat u al over een reguliere docentenmap voor de betreffende toets beschikt. Voor het bestellen van de brailleversies kunt u het bestelformulier gebruiken.
Deze ingevulde bestellijst stuurt u naar bestellen@cito.nl.

Deel dit artikel