Contact
Thessa StevensonThessa Stevenson
Gepubliceerd op

Een brailleleerling in groep 3

Rhevory zit op een reguliere basisschool in groep 3 bij meester Gied. Het is belangrijk voor een leerling om deel te zijn van de klas en zoveel mogelijk mee te doen aan het reguliere lesprogramma. Er zijn aanpassingen nodig zowel voor de leerkracht als voor de medeleerlingen. Het lesmateriaal is grotendeels omgezet in braille en ook wordt gebruik gemaakt van voelbare (tactiele) tekeningen. De leerkracht past zijn didactiek aan door zoveel mogelijk begrippen te concretiseren.

In onderstaande filmpjes is te zien hoe Rhevory deel is van de klas, welke aanpassingen er zijn en hoe de leerkracht zijn didactiek aanpast.

Boeken pakken

Rhevory heeft de lees- en rekenboeken op verschillende stapels liggen. Aan de verschillende koordjes herkent hij de boeken. Hij moet zijn werkboek van lezen pakken. Het pakken van de boeken kost tijd.

Blad zoeken

Rhevory zoekt de goede bladzijde. Het nummer van de zwartdruk bladzijde staat in het brailleboek bovenaan in het midden. Hij leest met een goede leestechniek. De leerkracht laat de bovenste regel van de braillebladzijde voorlezen, zo weet hij of Rhevory de goede bladzijde voor zich heeft. De brailleboeken van Rhevory hebben dezelfde inhoud als de reguliere schoolboeken.

Blad indraaien

Rhevory pakt braillepapier en doet zelf zijn blad in de braillemachine.

Bij de les betrekken

De leerkracht betrekt hem bij de les, hij is deel van de klas.

Klassikaal

Rhevory doet mee met de klassikale bespreking. Hij krijgt een beurt, maar heeft nog niet de goede bladzijde voor zich.

Niet verstaan wat wordt gezegd

De leerkracht merkt op dat Rhevory niet verstaat wat er wordt gezegd. De leerkracht zorgt er voor dat de auditieve informatie optimaal is.

Vinger opsteken

Net als de andere leerlingen moet Rhevory zich aan de klassenregels houden.

Invulling woorden en begrippen 1

De leerkracht geeft invulling aan woorden en begrippen door Rhevory te laten ervaren.

Invulling woorden en begrippen 2

Verder helpen

Rhevory krijgt feedback en gaat daarna vol goede moed verder.

Zelfstandig werken

Rhevory verwerkt zelfstandig zijn opdrachten. Hij controleert wat hij geschreven heeft.

 

Deel dit artikel