Algemene informatie over de crowdingtraining

Crowding betekent dat kinderen moeite hebben om een symbool te herkennen wanneer er veel symbolen dicht op elkaar staan. Kinderen met een visuele beperking hebben vaak meer en langer last van crowding dan goedziende kinderen. Dit kan leiden tot een trager leestempo, trage zoektijden, behoefte aan grote lettertypen en moeite met het lezen van lange woorden. De crowdingtraining richt zich op het verbeteren van de nabijvisus en het verminderen van crowding.

Voor wie?

De crowdingtraining is een wetenschappelijk onderbouwde training voor 4-9 jarige enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen.  Zie de referenties en bijlagen onderin dit artikel van o.a. de Nederlandstalige publicaties in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderwijs & Praktijk, en het stuk in de Kenniskrant van Bartiméus. De kinderen vonden het materiaal leuk en uitdagend om ermee te werken. Uit onderzoek blijkt dat de training zorgt voor een verbeterde detailwaarneming (nabijvisus) en bij kinderen met sterke crowding zorgt voor een afname van crowding. Daarom wordt de training nu ook beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen met een visuele beperking. Voor en na training wordt de nabijvisus gemeten om te zien of er veranderingen zijn opgetreden n.a.v. de training.

Wat?

De crowdingtraining duurt 6 weken en bestaat uit 12 sessies van ongeveer een half uur. Op de pagina met informatie voor de leerlingen kunt u een voorbeeld van het trainingsmateriaal zien. De momenten waarop er getraind wordt, zullen onderling in overleg met school afgestemd worden.

Waar?

De training vindt in principe op school onder schooltijd plaats mits er redenen zijn die dit weerhouden (bijvoorbeeld een druk schoolprogramma).

Is er sprake van een eigen bijdrage?

Nee, de crowdingtraining is gratis voor kinderen die binnen de begeleidingscriteria van Bartiméus of Visio vallen.

Mogelijk iets voor uw kind?

Laat dit weten aan de ambulant (onderwijskundig) begeleider van uw kind. Deze zal kijken of uw kind in aanmerking komt voor deze training.

Wetenschappelijke onderbouwing

-Investigative Ophthalmology & Visual Science > http://www.iovs.org/content/54/9/6208.long

-Frontiers in Psychology > http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.00988/abstract

 

Bijlagen en links:

Pagina met informatie voor kinderen

Informatie over de crowdingtraining voor A(O)B’ers

 

De ontwikkeling van de crowdingtraining is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, programma InZicht.

 

Kenniskrant juli 2014
Titel: Kenniskrant juli 2014 (832 clicks)
Onderschrift:
Filename: kenniskrant-juli-2014.pdf
Size: 979 KB
OOP_2014
Titel: OOP_2014 (948 clicks)
Onderschrift:
Filename: oop_2014.pdf
Size: 1 MB