Contact
Bob SminkBob Smink
Gepubliceerd op

De Centrale examens Nederlands, rekenen en Engels in het MBO

Algemeen en inleiding:

De Nederlandse Taaltoets, rekentoets en Engelse toets, heten officieel de Centraal Ontwikkelde Examens (COE). Het zijn digitale examens en worden afgenomen binnen het programma Facet.

De examens voor Nederlandse en Engelse taal gaan over de onderdelen luistervaardigheid en leesvaardigheid.

Voor de andere onderdelen van Nederlands en Engels (spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, begrippenlijst en taalverzorging) moet de school zelf examens maken: de zogenoemde instellingsexamens.
Voor rekenen gaan de examens over alle onderdelen: getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden. Voor rekenen doen de studenten één examen, waarvoor ze dan ook één cijfer krijgen.

De centrale toets voor Engels is in ontwikkeling en verplicht in 2017-2018.

Centrale examens zijn nieuw voor het mbo. Ze zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de examencommissie van de instelling en het CvTE.

In het mbo zijn de fundamentele/ referentie niveaus gekoppeld aan wat een leerling zou moeten kunnen en kennen aan het einde van:

mbo-2 en mbo-3:  niveau 2F/ mbo-4 :  niveau 3F

Aanpassing visueel beperkte kandidaten die niet met de regulier toetsen meedoen:

Omdat de toetsen  digitaal worden afgenomen binnen het programma Facet zijn de toetsen voor de meeste visueel beperkte leerlingen niet toegankelijk. De brailleleesregel en vergroting kunnen binnen het programma Facet niet gebruikt worden.

Wél meedoen met de digitale toetsen:

Sommige visueel beperkte kandidaten zullen zonder aanpassingen wél de digitale toets kunnen maken of met behulp van een groter beeldscherm. Dit moet wel met de kandidaat uitgeprobeerd worden.
Om te kijken of een leerling het reguliere examen in Facet wel mee kan doen, kan er hier geoefend worden. De examens staan in een omgeving die er uit ziet zoals tijdens het digitaal examen ( met vergrootglas).

Niet meedoen met de digitale toetsen:

Voor visueel beperkte kandidaten die niet met het digitale examens Nederlands en rekenen kunnen meedoen, worden aangepaste examens in een Word bestand gemaakt. Er zijn 2 versies beschikbaar: 1. voor de slechtziende kandidaat en 2. voor de braillekandidaat

Deze versies worden  uitsluitend op bestelling geleverd op een CD-rom. De aangepaste toetsen Nederlands en rekenen worden  geleverd voor periodes 1 t/m 5.
Voor Engels kan dit alleen voor de periodes 2 t/m 5.

Aanvragen:

Het mbo moet het formulier betreffende de aanvraag van de aangepaste toets, minimaal 2 maanden voor de afnameperiode voor de kandidaten downloaden van de volgende site: www.examenbladmbo.nl
Dit moet via een inlog van de eigen instelling.

Op het  formulier kan aangegeven worden of de aangepaste toets voor een slechtziende of een braillekandidaat bedoeld is.

Er zijn op de site van examenbladmbo.nl oefentoetsen in PDF voor reguliere deelnemers beschikbaar en in Word, voor zowel slechtziende als braillekandidaten.

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft een speciaal document voor deelnemers met een beperking in het MBO gepubliceerd rond de reken- en taaltoets en Engels voor het MBO:
“Special Needs Special” (centrale examinering  en deelnemers met een beperking in het mbo)  Special_needs_special_2017-2018

Hierin vindt u ook specifieke informatie over aangepaste examinering van visueel beperkte studenten, tijdsverlenging, gebruik woordenboek en rekenmachine.

 

Deel dit artikel