Contact
Helen Palinckx-van DoornHelen Palinckx-van Doorn
Gepubliceerd op

Het vernieuwde ‘Curriculum Braille’.

In opdracht van Visio Onderwijs is deze versie van het Curriculum tot stand gekomen. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Visio Academie. Het vorige curriculum werd geschreven in 1996 door medewerkers van verschillende instellingen (Bartiméus, Theofaan, Comeniusschool, Visio- scholen, Prinses Margriet Franciscusschool). Inmiddels zijn veel van deze scholen gefuseerd en de visie op braille is mede door technologische ontwikkelingen veranderd. Het vorige curriculum werd gekenmerkt door uiteenlopende ideeën en visies op het aanleren van het brailleschrift. Elk hoofdstuk eindigde met ‘tegengestelde principes’, waar de lezer zelf een keuze uit mocht maken.

Het hernieuwde curriculum kent een andere opzet en toon. De projectgroep die aan dit curriculum heeft gewerkt heeft getracht ‘de ideale leergang’ voor een brailleleerling op schrift te stellen. Het curriculum kan op deze manier gelezen worden als de optimale leerweg voor een leerling. Uiteraard kan er een beredeneerde afwijking gemaakt worden van deze route.

In vergelijking met het vorige curriculum zijn we ‘gegroeid’; dit nieuwe curriculum braille  is veel uitgebreider dan het vorige. Er zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd en tevens zijn er veel meer bijlagen met overzichten van materialen en methodes.

Dit curriculum kent de volgende hoofdstukken:

  1. Voorbereidend Braille
  2. Aanvankelijk Braille
  3. Voortgezet Braille
  4. Revalidatiebraille
  5. Tweesporenbeleid
  6. Braille bij leerlingen met een Meervoudige Beperking
  7. Werken met een brailleleesregel

Getracht is de hoofdstukken zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De opzet per hoofdstuk kan wat verschillen. Met name het hoofdstuk wat de ICT leerlijnen en hulpmiddelen beschrijft is het meest gevoelig voor verandering.

In dit curriculum is gekozen voor eenduidigheid in taalgebruik, ondanks het gegeven dat op de verschillende scholen een eigen terminologie is ontstaan om bepaalde braillematerialen aan te duiden. Waar de ene school bijvoorbeeld spreekt over een ‘brailleblokje’ heeft de andere het over een ‘pinnenblokje’; maar het betreft dan steeds hetzelfde materiaal. Voor de duidelijkheid zijn foto’s toegevoegd, zodat een lezer ook kan zien welk materiaal het betreft. Tevens is de keuze gemaakt om alle samengestelde woorden waar ‘braille’ in voorkomt los te schrijven zonder koppelteken.

Wanneer er in het curriculum gesproken wordt over brailleleerlingen duiden wij op de groep leerlingen, die een dusdanige ernstige visuele beperking hebben zodat zij niet tot het lezen van zwartschrift in staat zijn of waarbij het lezen van zwartschrift zo vermoeiend is, dat zij zijn aangewezen op braille. Een deel van deze leerlingen beschikken nog wel over enig gezichtsvermogen, waarmee zij bijvoorbeeld licht/donker, bewegingen of kleur kunnen waarnemen. Enkelen zien ook meer en kunnen dit benutten bij dagelijkse handelingen of het bekijken van tekeningen.

Het Curriculum Braille vormt het vertrekpunt voor de training ‘Braille Verdieping Onderwijs’. Deze training is in eerste instantie ontwikkeld voor leraren binnen Visio Onderwijs. Het is van belang om aan (nieuwe) medewerkers de verschillende stadia van het proces van het aanleren van braille uit te leggen. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door middel van het geactualiseerde Curriculum Braille. Voor medewerkers die bekend zijn met het aanleren van braille is het curriculum een naslagwerk dat in iedere fase gebruikt kan worden.

 

Curriculum Braille Versie 20170727_AA
Titel: Curriculum Braille Versie 20170727_AA (518 clicks)
Onderschrift:
Filename: curriculum-braille-versie-20170727_aa.pdf
Size: 8 MB

 

Deel dit artikel