Contact
Don van DijkDon van Dijk
Gepubliceerd op

Maak zelf lesmateriaal toegankelijk in Word

Zestien tips hoe je in Word je eigen lesmateriaal of toetsen toegankelijk kan maken voor de blinde of slechtziende leerlingen in de klas. Het is belangrijk dat een Word-document goed toegankelijk is voor schermleesprogramma’s.

 

 1. Gebruik een schreefloos lettertype

  Voor leerlingen met restvisus zijn schreefloze lettertypes zoals Arial en Verdana het best leesbaar. Gebruik in het hele document hetzelfde lettertype en lettergrootte.

 2. Controleer of de leerling alles met toetsen kan bereiken

  De leerling kan geen gebruik maken van de muis. Zorg er daarom voor dat het volledige document met toetsenbordtoetsen te bereiken is. Test in Word bijvoorbeeld of je overal kunt komen met de pijltjestoetsen.

 3. Werk met koppen (Kop 1, Kop 2)

  Een blinde leerling moet teksten regel voor regel doorlezen. Om het de leerling gemakkelijker te maken iets op te zoeken in de tekst, kun je gebruik maken van de koppen in Word. (sneltoets: CTRL + ALT + 1 = Kop 1, CTRL + ALT + 2 = Kop 2, etc..). Selecteer de kop en klik op ‘Kop 1’ of ‘Kop 2’ in het tabblad ‘Start’. Blinde leerlingen kunnen zo heel gemakkelijk van kop naar kop springen en werken daardoor sneller. Je kunt die koppen ook gebruiken om een klikbare inhoudsopgave mee maken. Klik op het tabblad ‘Verwijzingen’ en vervolgens op ‘Inhoudsopgave’. menubalk koppen

 4. Omschrijf waar nodig de lay-out

  Lay-out gidst de ziende lezer door de tekst; wat is belangrijk? De blinde leerling kan geen gebruik maken van de lay-out. Gebruik daarom niet alleen een bepaalde lettergrootte- en kleur om een hoofdstuk of paragraaf aan te duiden. Met Ctrl+F kunnen leerlingen een woord in een tekst opzoeken. Wil je dat leerlingen iets doen met alle vetgedrukte of onderstreepte woorden in een tekst? Dan help je de blinde leerlingen door te zorgen dat ze die makkelijk met Ctrl+F kunnen vinden. Zet er bijvoorbeeld een of twee sterretjes omheen en/of zet er *vet* of *onderstreept* voor.

 5. Geef aan hoeveel opgaven of bullets er volgen

  Een ziende leerling overziet in een oogopslag wat er komt; een blinde leerling niet. Geef dus aan hoeveel vragen of zinnen er volgen. Je kunt de opsommingslijsten in Word (zowel genummerd als ongenummerd) wel gewoon gebruiken, maar geef van tevoren aan wat er gaat komen. Plaats bij lange teksten de vraag/opgave vóór de tekst. De leerling weet dan al waar hij zich op moet oriënteren.

 6. Rekenopdrachten

  Plaats sommen bij voorkeur onder elkaar. Schrijf formules lineair uit. Zie voor de juiste notatie: http://goedekennis.dedicon.nl/dossiers/wiskunde-brailleleesregel.

 7. Zorg dat de leerling opgaves snel kan opzoeken

  Opgaves zijn sneller op te zoeken door voor het opgavenummer ‘qq’ te typen. Bijvoorbeeld: ‘qq1’’. Dat is minder typewerk dan ‘opdracht 1’ en is vooral handig bij rekenen en wiskunde. Wat je precies doet, kan je met de leerling afspreken. Vermijd zoveel mogelijk dat de leerling heen en weer moet scrollen in de tekst. Organiseer de tekst zo, dat de leerling niet onnodig veel achter- en weer vooruit door de tekst heen hoeft te springen. Als het toch moet, kan de leerling bijvoorbeeld @@@ of een andere unieke code noteren op de plaats waar hij na het zoeken snel terug wil keren. Daarna moet die code natuurlijk weer verwijderd worden.

 8. Zorg dat de leerling kan zoeken naar oorspronkelijke paginanummers

  Als je een toets of lesstof omzet dan kan het zijn dat de paginanummering niet meer gelijk loopt met die van het document waar de rest van de klas mee werkt. Zet dus de oorspronkelijke paginanummers links boven in de tekst, bijvoorbeeld als ‘pp32’. Als de leerling weet dat hij op ‘pp+paginanummer’ moet zoeken, kan hij zo gemakkelijk naar de juiste pagina springen.

 9. Gebruik bij het einde van een pagina een harde paginareturn

  Wanneer je de pagina opvult met witregels, hoort of leest de leerling ‘leeg-leeg-leeg-leeg’ als hij met pijltjes naar beneden gaat. Dit is vervelend en kost onnodig tijd. Gebruik daarom Ctrl+Enter om aan een nieuwe bladzijde te beginnen.

 10. Zorg ervoor dat woorden in een andere taal goed worden uitgesproken

  Maak je  toetsen of lesstof voor Engels, Frans, Duits of een andere vreemde taal? Markeer dan de woorden of zinsdelen die in die taal geschreven zijn. De synthetische spraak leest ze dan correct voor. Selecteer de betreffende woorden en klik in Word in het tabblad ‘Controleren’ op ‘Taal’. Klik op ‘Controletaal instellen’ en selecteer de betreffende taal.menubalk bestand

 11. Plaats bijschriften bij afbeeldingen

  Plaats een bijschrift en zo nodig een zo kort mogelijke omschrijving bij een afbeelding. Omschrijf wat te zien is en vermijd interpretaties. Dus niet ‘een boos jongetje’ maar: ‘een jongetje met een rood hoofd, met gebalde vuisten’.

 12. Gebruik alleen enkelvoudige Word-tabellen

  Tabellen zijn goed toegankelijk voor blinde leerlingen. Gebruik nooit een tabel in een tabel. De leerling moet wel al kunnen werken met Word-tabellen. In de onderbouw van het basisonderwijs is dit doorgaans nog niet het geval.

 13. Het noteren van antwoorden (open vragen)

  Spreek met de leerling af hoe hij de antwoorden noteert. Neem je de toets mondeling af? Typt hij de antwoorden in een apart document, of typt hij ze direct in het opgavenbestand? In dat geval raden wij aan om duidelijk aan te geven waar de antwoorden moeten komen. In Edu-bestanden van Dedicon zijn invulruimtes weergegeven door een kleine witruimte tussen vierkante haken. Het is de bedoeling dat de leerling de haken laat staan en daartussen zijn antwoord typt. Zo zijn de antwoorden achteraf makkelijk terug te vinden tussen de tekst.

 14. Het noteren van antwoorden (meerkeuze vragen)

  Bij meerkeuzevragen de antwoorden niet nummeren met cijfers, maar met letters. Dit voorkomt dat de leerling in verwarring raakt met de nummering van de opgaven. De leerling zet voor het gekozen antwoord een “x” of noteert het antwoord in een apart document. Maak altijd een werkkopie van het opgavenbestand en bewaar het origineel, voor het geval de leerling per ongeluk iets verwijdert.

 15. Meer informatie van Microsoft

  Op de website van Microsoft vind je meer informatie over het toegankelijk maken van Word-documenten.

 16. Maak gebruik van dezelfde symbolen als Dedicon

  In elk EDU bestand afkomstig van Dedicon is aan het einde van het document een symbolenelijst geplaatst. In de symbolenlijst worden gebruikte tekens verklaard die in het betreffende document zijn gebruikt.Voorbeelden:

bk  begin kader
ek  einde kader
bt  begin tabel
et  einde tabel
ba  begin afbeelding
ea  eind afbeelding
[ ] invoerveld
4 + … = 6 wordt: 4 + [ ] = 6
Jan … een ei wordt”: Jan [ ] een ei

Toegankelijkheid van andere gangbare formaten.

Alle Microsoft Office-programma’s zijn grotendeels toegankelijk voor blinde en zeer slechtziende gebruikers. Alleen de grafische elementen zijn niet toegankelijk. Denk hierbij aan afbeeldingen, grafieken, vormen of tekst die als ‘plaatje’ wordt ingevoegd. Een foto-PDF is niet toegankelijk. Open PDF’s (waarin je de tekst kan selecteren) zijn wel toegankelijk, met uitzondering van veel symbolen. Apple heeft toegankelijkheid in al zijn producten standaard ingebouwd door middel van de Voice-over en ook braille-uitvoer is mogelijk. Echter ook hierbij vormen bijvoorbeeld symbolen, wiskundige formules en grafische elementen een obstakel voor toegankelijkheid.

 

Dorine in ’t Veld: mailto:dorineintveld@dedicon.nl

 

Deel dit artikel