Contact
Henk SnetselaarHenk Snetselaar
Gepubliceerd op

PISA haalbaarheidsonderzoek

PISA is een internationaal peilingonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Sinds 2000 wordt elke drie jaar in een groeiend aantal landen een representatieve steekproef van scholen en daarbinnen leerlingen getrokken. Momenteel zijn er meer dan 50 deelnemende landen. De leerlingen maken toetsen voor leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschap. Het doel van PISA is vast te stellen in hoeverre het onderwijsstelsel in de deelnemende landen leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers.

PISA toegankelijkheid voor alle leerlingen

De PISA peilingsonderzoeken naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen worden afgenomen op de computer en bestaan uit online opgaven. Leerlingen met een beperking zijn tot nu toe uitgesloten van deelname vanwege de toegankelijkheid van de onderzoeken. PISA heeft nu ten doel gesteld dat de peilingsonderzoeken inclusief moeten worden en dat leerlingen met een beperking moeten kunnen deelnemen. Daarvoor is PISA een haalbaarheidsonderzoek gestart om te weten wat er nodig is om deelname van leerlingen met een beperking mogelijk te maken.

Opzet PISA haalbaarheidsonderzoek

Vijf landen nemen deel in dit haalbaarheidsonderzoek, waaronder Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Educational Testing Service in Princeton, New Jersey. In elk van de vijf deelnemende landen worden 10 leerlingen gevraagd voor het maken van een aantal PISA opgaven en een interview. Het gaat daarbij om leerlingen met verschillende beperkingen, die een hulpmiddel inzetten om met een computer te werken. In Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd door Bartiméus Onderwijs.

Doel PISA onderzoek

Pisa is een online peilingsonderzoek en het doel van het haalbaarheidsonderzoek is te onderzoeken hoe toegankelijk de huidige online opgaven zijn voor leerlingen die een hulpmiddel gebruiken zoals een schermleesprogramma voor braille en/of spraak, aangepast toetsenbord, vergrotingsprogramma, hulpprogramma bij een leerprobleem of een oogbesturing voor de computer.

Deelnemers gezocht

Wij zoeken leerlingen van 15-17 jaar oud met die verschillende computerhulpmiddelen gebruiken. De leerlingen hebben bij voorkeur het vak natuurkunde in hun pakket op VMBO, HAVO of VWO niveau. Wij zoeken concreet:

  • Twee leerlingen die blind of zeer slechtziend zijn en een schermleesprogramma gebruiken voor braille- en/of spraakuitvoer zoals: Jaws, SuperNova of NVDA.
  • Twee leerlingen die slechtziend zijn en een vergrotingsprogramma gebruiken of instellingen voor hoog- of omgekeerd contrast zoals: Zoomtext, SuperNova of het Windows vergrootglas.
  • Drie leerlingen met een lichamelijke beperking en een hulpmiddel gebruiken zoals een oog- of mondbesturing van de computer of een aangepast of alternatief toetsenbord of muis gebruiken.
  • Drie leerlingen die een hulpmiddel gebruiken voor het ondersteunen van lezen en schrijven zoals: Kurzweil, Sprint, ClaroRead of Read@Write.

Neem contact op!

We komen voor het onderzoek naar de school van de leerling en laten de leerling een aantal PISA opgaven maken. Daarnaast is er een interview met de leerling. Het hele onderzoek duurt ongeveer 90 minuten. Het onderzoek zal plaatsvinden in april 2018.

Het is een interessante gelegenheid om deel te nemen aan een internationaal onderzoek en daarmee invloed te hebben op de ontwikkeling van toekomstige PISA peilingsonderzoeken waaraan meer dan een half miljoen jongeren aan deelnemen over heel de wereld.

Als je geïnteresseerd bent stuur dan een email naar hsnetselaar@bartimeus.nl of bel naar 030-6982350.

 

Deel dit artikel