Contact
Henk SnetselaarHenk Snetselaar
Gepubliceerd op

Praktische wenken slechtzienden in Voortgezet Onderwijs /MBO/Hoger Onderwijs

 • Het leren en lezen kost, ondanks het gebruik van eventuele hulpmiddelen de leerling/student veel energie (lees ook hieronder)
 • Vergeleken met goedziende leerlingen/studenten, kost het leren, vanwege het ontbreken van overzicht door een kortere kijkafstand van de leerling veel meer inspanning, ook al is dat niet altijd direct merkbaar.
 • Het is zeer wenselijk, indien de leerling /student digitaal werkt, toetsen, extra materiaal etc. digitaal aan te leveren via mail, Cloud of USB-stick. Indien niet mogelijk: dan in overleg met de leerling een vergroting op A3 formaat aanleveren.
 • Laat de leerling/student zo gewoon mogelijk aan alle activiteiten meedoen. Sluit de leerling/student niet uit op grond van de beperking.
 • Overleg met de leerling/student wat de beste plaats is in de klas. Meestal zal dat vooraan in het midden zijn.
 • Bij de meeste slechtzienden is het verzien gestoord, herkenning en oogcontact is daardoor moeilijk zo niet onmogelijk.
 • Ook mimiek en/of gebaren worden slecht waargenomen. Door dichter naar de leerling/student toe te gaan en de mimiek c.q. de gebaren met spraak te ondersteunen, worden misverstanden voorkomen.
 • Het lezen op een digitaal schoolbord is voor de leerling/student inspannend. Er is weinig contrast en veel lichtverstrooiing.
 • Als de leerling/student met laptop of iPad werkt kan de leerling/student, via de wifi verbinding maken met het digitalebord via bv. het programma ‘Join Me’: De leerling /student kan dan het bord zien op de I-pad en het beeld vergroten: http://www.eduvip.nl/join-me-handleiding-installatie-en-gebruik-van-de-gratis-basicversie/
 • U kunt, als de leerling /student niet over bovenstaande hulpmiddelen beschikt, ook mee laten kijken op uw eigen beeldscherm van laptop of PC.
 • lichtverstrooiing en reflectie. Steeds meer wordt gewerkt met Touchscreens, deze hebben een goed contrast maar zijn ook vanwege de kijk afstand niet goed leesbaar.
 • Ook een whitebord is moeilijk afleesbaar voor de leerling/student. Groter schrijven met een zwarte stift en daarbij mondelinge ondersteuning/toelichting kan daarbij helpen.
 • Probeer door observatie en persoonlijk contact er achter te komen of extra individuele aandacht voor de leerling/student in de lessituatie nodig is.
 • Gym/sport: tijdens bewegingslessen mist de leerling /student overzicht in de grote gymzaal. De leerling/student mist zeker bij balspelen overzicht. Het gebruik van contrastrijk materiaal is zeer wenselijkBij vragen kan de docent, in overleg met de ambulant onderwijskundig begeleider van de leerling/student, in contact gebracht worden met een vakdocent van Bartiméus of Visio. Deze kan ook een observatiebezoek brengen: http://www.eduvip.nl/sportmaterialen-voor-slechtziende-en-blinde-leerlingen/
 • De leerling/student heeft meer tijd nodig voor het lezen, opzoeken, terugzoeken in teksten, systematisch verkennen, vergelijken e.d. Het kijken kost meer inspanning en vraagt meer concentratie, wat tot gevolg heeft, dat extra tijd nodig is bij toetsen/proefwerken/examens.
 • In dit kader is de leerling/student er ook bij gebaat wanneer met hem, eerder dan gebruikelijk, over werkstukken, literatuurlijsten e.d. wordt gesproken.
 • VO: Aardrijkskunde: Het is toegestaan om de leerling minder atlasopdrachten te laten maken of een selectie van vragen aan te bieden. Het zoeken op kaarten kost enorm veel tijd en energie, vanwege het gebrek aan overzicht over een kaart.
 • Hoger Onderwijs: Het is wenselijk om bij colleges met presentaties via bv. Powerpoint , deze vooraf of eventueel achteraf beschikbaar te stellen via mail of systemen als blackboard.
 • Voor veel vakinformatie kunt u terecht op onze website: www.eduvip.nl

 

 

 

 

 

Deel dit artikel