Contact
Henk SnetselaarHenk Snetselaar
Gepubliceerd op

Met Punt op Pad

‘Met Punt op Pad’ is een methode voor het aanvankelijk braillelezen. De lesmethode is ontwikkeld door Bartiméus Onderwijs. ‘Met Punt op Pad’ is opgebouwd uit 8 delen waarin alle verschillende letters en klanken worden aangeboden. Daarnaast zijn er 3 leesboekjes die aansluiten bij de leefwereld van de brailleleerling.

Uitgangspunten van de methode zijn:

  • Er wordt gestart met gemakkelijk aan te leren brailleletters: b-a-l
  • Het is analytisch van opzet. De klanken/letters worden wel in een woord geïntroduceerd maar het woord wordt direct in losse klanken ontleed.
  • Er wordt gebruik gemaakt van globaalwoorden die betekenis hebben en concreet te maken zijn.
  • Klanken die auditief makkelijk te herkennen zijn worden het eerst aangeboden. Tevens wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van het brailleren en tasten.
  • Letters, die elkaars spiegelbeeld vormen, worden niet direct achter elkaar geleerd.
  • De analogie-rijen worden niet onder elkaar, maar naast elkaar aangeboden omdat het telkens opnieuw opzoeken van de regel voor brailleleerlingen lastiger is en meer tijd kost dan het vervolgen van de horizontale leesbeweging.
  • Leestekens worden aan het eind van de methode behandeld. Van de leesteken wordt alleen de punt, de komma en het vraagteken aangeleerd.
  • De letters Q,Y,X en C komen in de methode niet aan de orde. De eerste delen van de methode hebben een dubbele regelafstand. Het tasten wordt hierdoor vergemakkelijkt.
  • In de leerlingenboeken is bij elk nieuw woord een voelplaatje geplakt.

Er een digitale aanvulling ontwikkeld van methode ‘Met punt op Pad’ genaamd BrailleStudio.
BrailleStudio maakt gebruik van een computer met spraak en een brailleleesregel en is ontwikkeld voor jonge kinderen die gaan leren lezen maar ook voor mensen die al kunnen lezen en later braille willen leren.

De methode ‘Met Punt op Pad’ is bestellen bij Bartiméus Onderwijs, contact: Henk Snetselaar

Kosten:

8 Lesboeken  € 300,00
Handleiding leerkracht  € 80,00
Totale methode  € 380,00

3 Leesboeken serie Kees  € 50,00
Alles compleet  € 430,00

prijzen zijn excl. 6% BTW

Deel dit artikel