Contact
Bob SminkBob Smink
Gepubliceerd op

Regeling aanvullende bekostiging 2018-2019

Ambulante onderwijskundige begeleiding is een basis-taak van de onderwijsinstellingen van Cluster 1. Daarom zijn aan de uitvoering van deze begeleiding voor de leerlingen, hun ouders en de scholen geen kosten verbonden.

Scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontvangen via Cluster 1 een bedrag voor extra formatie en/of de aanschaf van speciale leermiddelen. Cluster 1 is zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van deze middelen in het basis- speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

De Commissie van Onderzoek stelt vast in welk arrangement de leerling valt. Er zijn 4 arrangementen:

licht, standaard, intensief en zeer intensief.

Met daaraan verbonden een geldbedrag afhankelijk van soort onderwijs en leerjaar.

De aanvullende bekostiging voor slechtziende en blinde leerlingen in het mbo wordt toegevoegd aan het zogenaamde ‘gehandicaptenbudget’ van mbo-instellingen.

Deze regelingen zijn helaas niet van toepassing voor hbo- en wo-instellingen, voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en voor de scholen voor speciaal onderwijs van de clusters 2, 3 en 4.

De ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met een visuele beperking blijft binnen Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid van Cluster 1. Cluster 1 vormt samen met Cluster 2 (voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking) het Landelijk Speciaal Onderwijs.

In de bijlage vindt u informatie over de toekenning van een ondersteuningsbudget voor visueel gehandicapte leerlingen en een overzicht van de financiële tegemoetkoming per arrangement en groep/klas.

Een contract wordt u bij aanmelding en toelating door Bartiméus of Visio toegestuurd.

Regeling ondersteuningsbudget 2018-2019.docx
Titel: Regeling ondersteuningsbudget 2018-2019.docx (821 clicks)
Onderschrift:
Filename: regeling-ondersteuningsbudget-2018-2019-docx.pdf
Size: 108 KB

 

Deel dit artikel