Contact
Ron BreeschotenRon Breeschoten
Gepubliceerd op

Goed zien is heel belangrijk bij het autorijden. U moet de weg kunnen vinden en tijdig kunnen reageren op gevaar. Kunt u nog autorijden als u minder ziet? Lees hier wat de regels en de mogelijkheden zijn.

Gezichtsscherpte en gezichtsveld

Bij het autorijden spelen de gezichtsscherpte (ook wel visus genoemd) en het gezichtsveld een belangrijk rol. De gezichtsscherpte bepaalt hoe goed u borden kunt lezen. Hoe eerder u de borden kunt lezen, des te veiliger rijdt u. Een normale gezichtsscherpte, al dan niet gecorrigeerd door contactlenzen of een bril, ligt tussen de 0,8 (80%) en 1,5 (150%).

Met het gezichtsveld ziet u dingen waar u niet gericht naar kijkt. Deze dingen ziet u vanuit uw ooghoeken en hebben een belangrijke waarschuwingsfunctie. Een normaal gezichtsveld met beide ogen is 180 graden en met één oog 150 graden.

Rijgeschiktheid bij verminderde visus of gezichtsvelddefecten

Voor het rijbewijs B voor het besturen van een personenauto en een motorfiets gelden de volgende criteria:

  • De visus met twee ogen samen is minstens 0,5 (50. Als één oog niet meer werkt dan is de visus in het andere oog dus minstens 0,5 (50%). Let op: de visus wordt altijd gemeten met twee ogen tegelijk. De visus gemeten met twee ogen samen moet dus minimaal 0,5 (50%) zijn.
  • Het gezichtsveld is horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden. In het centrale deel van het gezichtsveld mogen geen defecten zijn. Het gezichtsveld wordt met twee ogen samen vastgesteld.  Als u bijvoorbeeld met het ene oog een defect heeft in het gezichtsveld en op dezelfde plek in het andere oog niet, dan voldoet u toch aan de eisen.Zie voor meer informatie de website van het CBR.

Autorijden als u net niet aan de eisen voldoet

Voldoet u net niet aan de eisen van visus of gezichtsveld? Na een rijtest kan toch (gedeeltelijke) goedkeuring volgen. De visus mag hierbij niet lager zijn dan 0,4 (40%) en het resterende gezichtsveld moet minimaal 90 graden zijn. Voldoet u niet aan de eisen van de visus en ook niet aan de eisen van het gezichtsveld, dan wordt het rijbewijs sowieso niet afgegeven of verlengd.

Wat is gedeeltelijke goedkeuring?

Bij een gedeeltelijke goedkeuring krijgt u een rijbewijs met een restrictie. Hierbij kunt u denken aan de voorwaarde dat u alleen rijdt in de omgeving van uw woonplaats. Ook kan het zijn dat u  alleen bij daglicht mag rijden.

Autorijden met bioptische telescoop

Is uw visus minder dan 0,4 (40%), dan is het soms mogelijk om via Koninklijke Visio te leren autorijden met een bioptische telescoop. Ook biedt Visio specifieke kijktrainingen die tot voldoende praktische rijgeschiktheid kunnen leiden. Zie voor meer informatie de website van auto en mobiliteit.

Eigen verklaring

Met de Eigen verklaring geeft u aan wat uw gezondheidssituatie is. Deze verklaring kunt u opvragen bij de gemeente, theoriecentra van het CBR en rijschoolhouders. Twee van de elf vragen gaan over de ogen. De Eigen verklaring dient als basis voor de keuringsarts.

Rapport van de oogarts

Als er sprake is van een progressieve oogaandoening of als de visus van het beste oog lager is dan 0,7 (70%), vraagt het CBR een rapport op bij de oogarts. Dit gebeurt ook als er een afwijking is in het gezichtsveld.

Kunt u tijdens het rijexamen een kentekenplaat vanaf een afstand van 25 meter niet lezen? Ook dan vraagt het CBR om een rapport van de oogarts.

Tip

Formeel is het dus zo dat de keuringsarts van het CBR op basis van de Eigen verklaring beslist of een keuring door een specialist noodzakelijk is. Als u echter verwacht dat een ogartsrapport nodig is, accepteert het CBR ook dat u direct een oogartsrapport opvraagt en dit met uw Eigen verklaring meestuurt. Dat versnelt het proces aanzienlijk.

Mag mijn eigen oogarts mij keuren?

Als het CBR vindt dat een oogartsrapport noodzakelijk is, ontvangt u een formulier dat u mag laten invullen door een oogarts naar keuze. Dit mag uw eigen oogarts zijn, maar vaak zal dit een collega-oogarts in dezelfde praktijk zijn. Deze beschikt direct over uw medische gegevens.

Daarnaast heeft het CBR een lijst met oogartsen die u kunnen keuren.

Verlenging rijbewijs vroegtijdig aankaarten

Het is verstandig om een verlenging van het rijbewijs vroegtijdig aan te kaarten bij uw oogarts. Dan kunnen uw situatie en de eventuele belemmeringen voor verlenging worden besproken. Als u bijvoorbeeld Glaucoom hebt dan kan het rust geven als u weet welke plekken u in uw gezichtsveld  mist.

Geldigheidstermijn rijbewijs

Een rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig. Vanaf uw 70ste verjaardag is uw rijbewijs nog maximaal vijf jaar geldig. Afhankelijk van de geconstateerde oogaandoening en als de oogaandoening progressief is kan het CBR het rijbewijs voor een kortere termijn afgeven.

Deel dit artikel