Contact
Frank ter BeekFrank ter Beek
Gepubliceerd op

Techniek voor slechtziende leerlingen  VO en MBO

Algemeen

Het is voor de slechtziende leerling belangrijk dat er vooraf extra aandacht besteed wordt aan de oriëntatie op de werkplek. De inrichting van het lokaal inclusief de indeling van de wanden m.b.t. de plaats van het gereedschap en de opstelling van de montageborden.

Het is wenselijk dat het lokaal overzichtelijk en opgeruimd is.

Gereedschappen en materialen moeten telkens op dezelfde plaats te vinden zijn. Voor de leerling is het belangrijk om ordelijk en gestructureerd te werken op zijn of haar werkplek.

Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren staat of valt bij een dergelijke organisatie.

Het gebruik van werkbakken om het materiaal in te leggen kan een eenvoudig hulpmiddel zijn voor de organisatie van de werkplek.

Het kan voorkomen dat u moet afwijken van de algemeen gestelde doelstelling, omdat deze m.b.t. de visus niet haalbaar is.

Problemen die kunnen voorkomen

 • Te precies werk: Pas de eisen aan, vergelijkend meten op de centimeter lukt vaak nog wel. Millimeterwerk zal door derden afgetekend moeten worden of met een malletje moeten gebeuren.
 • Lesbrieven of opdrachten: Een lesbrief kan in een werklokaal vaak moeilijk hanteerbaar zijn m.b.t. de afstand. Een vergroting, een ingesproken bandje of korte instructies kan hierbij de oplossing zijn.
 • Materiaal: Metaal bewerken vraagt meer kracht, wat eng is wanneer je je handen niet of niet goed ziet, of zelfs moet gebruiken bij het bekijken. Het geluid en het koude metaal brengen nogal eens angst met zich mee om je te bezeren.

Het praktisch werken met de slechtziende leerling

 • Laat de leerling verwoorden wat hij waarneemt Zo krijgt u een beter overzicht waar eventueel aanpassingen nodig zijn.
 • Momenten van individuele begeleiding zijn nodig. Neem per lesopdracht door wat de leerling wel of niet kan. Zoek aanpassingen, die makkelijk te realiseren zijn, laat de leerling zelf meehelpen.
 • Bied de leerling de gelegenheid eerst het lesmateriaal goed te verkennen en laat vervolgens verwoorden hoe hij de opdracht denkt aan te pakken.
 • De zelfredzaamheid en het vergroten van de belevingswereld zijn belangrijk. De leerling zoveel mogelijk zelfstandig werkzaamheden laten verrichten.
 • Een herhaling van activiteiten, waarbij de leerling de kans krijgt een handeling te oefenen en goed onder de knie te krijgen. V.b. spijkeren, zagen, raspen, schroeven, schuren enz.
 • Systematisch en gestructureerd werken ( stap voor stap) vergroot het waarnemingsvermogen en begrip van de leerling.
 • Tekeningen moeten eenvoudig zijn. Wanneer een tekening niet toegankelijk is, geef dan het concrete voorwerp in handen (tandwielen, fijne elektronica enz.) Laat de leerling details verwoorden. Dit kan met de omgang van gereedschappen veel nut hebben.
 • Tekeningen kunnen vergroot of verkleind worden, afhankelijk van de visuele problematiek.
 • De lijnen van tekeningen verduidelijken door deze te kleuren of door diktes te accentueren.
 • Geef de leerling voldoende tijd bij het lezen van de tekst en het bekijken van plaatmateriaal.
 • Geef de leerling een doos of bakje waar hij zijn gereedschap en losse onderdelen in kan leggen. Dit maakt het zoeken naar gereedschap een stuk gemakkelijker.
 • Wees erop bedacht dat tijdens groepswerk de “goed” ziende leerling geneigd is het merendeel van de werkzaamheden uit handen te nemen van de “slechtziende” leerling vanwege het lagere tempo van de slecht ziende.

Veiligheid in het lokaal

 • Zorg voor voldoende werkruimte en overzicht.
 • Zet tassen op een aparte plaats, zodat de slechtziende er niet over struikelt.
 • Zet het werkstuk vast door middel van de bankschroef, lijmtang enz. zodat de leerling de beide handen zo optimaal mogelijk kan gebruiken.
 • Gebruik een veiligheidsbril met helder onbeschadigd glas, die alleen door de slechtziende leerling gebruikt wordt.
 • Alvorens machines en gereedschappen te gaan gebruiken is een verkenning van gebruik en functie belangrijk. Aan- en uitzetten, snelheids- en diepteregelaars, machines met voetschakelaars.
 • In bepaalde gevallen kan het veilig zijn om snoeren en elektrische handapparaten over de schouder te leggen. Snoeren en handgereedschap kunnen vanwege de veiligheid extra gemarkeerd worden door felgekleurde tape.
 • Bij leerlingen met lang haar is het aan te bevelen het haar op te steken, met name bij het werken met machines.
Deel dit artikel