Contact
Henk SnetselaarHenk Snetselaar
Gepubliceerd op

Thematische casestudie cluster 1

Oproep: passend onderwijs voor kinderen met een visuele beperking

In één van de deelonderzoeken van het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, wordt een onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op o.a. leerlingen met een visuele beperking. In het onderzoek kijken we naar:

  • De ondersteuning aan leraren en leerlingen met o.a. een visuele beperking in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Bent u een ambulant begeleider, ouder, of leraar van een kind dat slechtziend of blind is en regulier onderwijs volgt? Dan uitnodigen we u van harte uit om mee te doen aan dit onderzoek.

Voor dit deel van het onderzoek willen we graag 6 leerlingen uit het PO en VO centraal stellen die blind of slechtziend zijn (12 totaal) en de betrokkenen die rondom de leerling staan interviewen. Betrokkenen die geïnterviewd worden zijn:

  • ambulante onderwijskundig begeleider (aob-ers);
  • leraar;
  • ouder(s);
  • leerling zelf.

Voor het onderzoek zijn op zoek naar zowel positieve, maar ook kritische ervaringen. De interviews worden bij voorkeur gehouden in de maand juni/juli en het liefst op de school van de leerling. Het interview zal naar verwachting een uur duren.

Wilt u meedoen aan het onderzoek, of heeft u vragen? Stuur dan voor 7 juni a.s. een email naar: thematischecasestudie2017@rug.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en geven u graag meer informatie. We zien uw aanmelding graag tegemoet! Meer informatie over het evaluatieprogramma passend onderwijs is te vinden op: www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Teskt_Flyer thematische casestudies Cluster 1
Titel: Teskt_Flyer thematische casestudies Cluster 1 (90 clicks)
Onderschrift:
Filename: teskt_flyer-thematische-casestudies-cluster-1.docx
Size: 18 KB
Wervingsflyer thematische casestudie cluster 1
Titel: Wervingsflyer thematische casestudie cluster 1 (50 clicks)
Onderschrift:
Filename: wervingsflyer-thematische-casestudie-cluster-1.pdf
Size: 501 KB

Deel dit artikel