Contact
Heleen DeijmannHeleen Deijmann
Gepubliceerd op

Websites voor zorg en vergoedingen

Hieronder volgt een kort overzicht van websites over onder andere belangenorganisaties, zorg en het persoonsgebonden budget. Via deze websites kunt u meer informatie vinden over zorg en of vergoedingen die voor u relevant kunnen zijn.

www.regelhulp.nl

Iis de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Regelhulp geeft een breed overzicht van mogelijke oplossingen. Bezoekers van de site komen door vragen over hun situatie te beantwoorden te weten wat de best passende oplossingen zijn. Via de site kunnen deze oplossingen direct geregeld of aangevraagd worden bij de gemeente.

Kiesbeter

Deze site bevat veel informatie over organisaties op het gebied van zorg. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk zorgaanbieders te vergelijken. Ook geeft de website informatie over onderwerpen als gezondheid, aandoeningen, zelfzorg en thuiszorg.

MEE

MEE geeft informatie en advies aan mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsgehandicapten.

Ik zoek mijn zorg

Deze website is ontwikkeld voor en door mensen met een beperking. De site helpt om duidelijk te krijgen wat je belangrijk vindt, geeft informatie over zorg en helpt bij het vinden van iemand die je kan helpen als je vragen hebt (cliëntondersteuners).

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is hier te vinden.

Persoonsgebonden budget

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.

Sociale Verzekeringsbank

Het is mogelijk om uw administratie uit te besteden aan het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit Servicecentrum kan u ondersteunen bij het voldoen aan de rechten en plichten, die u als pgb-houder heeft.

Deel dit artikel